Chương Trình Hợp Tác Bán Hàng - Đại lý

Hợp tác - Bán hàng với Nhà sách giáo dục Online là chương trình MIỄN PHÍ, tạo cơ hội cho Bạn khởi nghiệp kinh doanh mà không phải bỏ bất kỳ đồng vốn nào nhưng vẫn có thu nhập thông qua việc hưởng tiền Hoa hồng ( lên tới 20 phần trăm - tùy doanh số) khi giới thiệu các sản phẩm của chúng tôi có gắn kèm mã số Hợp tác - Đại lý của bạn để giới thiệu cho Khách hàng.

Đặc biệt, khi Hợp tác với chúng tôi, Bạn không phải chịu bất cứ một ràng buộc, áp lực nào về doanh số! Bạn tự quyết định doanh số, tự quyết định thu nhập (Hoa hồng) của mình! Mọi sự chủ động chúng tôi luôn dành cho Bạn!

Vui lòng tham khảo thêm "Chương trình Hợp tác - Đại lý" để biết chính sách Hợp tác - Đại lý & các điều khoản.