Sách dạy nghề

Sách dạy nghề
Show:
Sort By:

Danh Mục Sách Y Tế: Cao Đẳng - Đại Học - Dạy Nghề (2)

139   Giải tích toán học - Tập 2;   Đoàn Quỳnh   50000 VND140   GT Lịch sử Toán học;   Mai Xuân Thảo..

0 VND

Giáo trình Mạch điện (Dùng cho các trường ĐT hệ CĐ nghề & TCCN)

Mã sản phẩm: 7B769 Giá: 44.000 vnđ Loại sách: Điện-Điện tử / Kích cỡ: 16x24 / Nhà xuất bản: Nhà xuất..

44,000 VND
Hoạt Động Giáo Dục Nghề Phổ Thông - Nghề Cắt May - Sách Giáo Viên Hết hàng

Hoạt Động Giáo Dục Nghề Phổ Thông - Nghề Cắt May - Sách Giáo Viên

Thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5..

8,500 VND

Hoạt Động Giáo Dục Nghề Phổ Thông - Nghề Cắt May - Sách Học Sinh

Thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5..

29,000 VND

Hoạt Động Giáo Dục Nghề Phổ Thông - Nghề Gò - Sách Học Sinh

Thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5..

13,000 VND
Hoạt Động Giáo Dục Nghề Phổ Thông - Nghề Làm Vườn - Sách Học Sinh Hết hàng

Hoạt Động Giáo Dục Nghề Phổ Thông - Nghề Làm Vườn - Sách Học Sinh

Thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5..

28,000 VND

Hoạt Động Giáo Dục Nghề Phổ Thông - Nghề Nấu Ăn - Sách Học Sinh

Thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5..

18,000 VND

Hoạt Động Giáo Dục Nghề Phổ Thông - Nghề Nuôi Cá - Sách Giáo Viên

Thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5..

13,000 VND

Hoạt Động Giáo Dục Nghề Phổ Thông - Nghề Nuôi Cá - Sách Học Sinh

Thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5..

27,000 VND
Hoạt Động Giáo Dục Nghề Phổ Thông - Nghề Sửa Chữa Xe Máy - Sách Giáo Viên Hết hàng

Hoạt Động Giáo Dục Nghề Phổ Thông - Nghề Sửa Chữa Xe Máy - Sách Giáo Viên

Thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5..

7,500 VND

Hoạt Động Giáo Dục Nghề Phổ Thông - Nghề Sửa Chữa Xe Máy - Sách Học Sinh

Thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5..

27,000 VND

Hoạt Động Giáo Dục Nghề Phổ Thông - Nghề Thêu Tay - Sách Giáo Viên

Thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5..

8,600 VND

Hoạt Động Giáo Dục Nghề Phổ Thông - Nghề Thêu Tay - Sách Học Sinh

Thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5..

22,000 VND

Hoạt Động Giáo Dục Nghề Phổ Thông - Nghề Tin Học Văn Phòng - Sách Học Sinh

Thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5..

31,000 VND
Hoạt Động Giáo Dục Nghề Phổ Thông - Nghề Trồng Rừng - Sách Giáo Viên Hết hàng

Hoạt Động Giáo Dục Nghề Phổ Thông - Nghề Trồng Rừng - Sách Giáo Viên

Thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5..

9,000 VND