Sách Luật

Sách Luật
Show:
Sort By:

Bình Luận Khoa Học Những Điểm Mới Của Bộ Luật Dân Sự Năm 2015

Ngày phát hành: 20/10/2016Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Hồng ĐứcTác giả: Đỗ Văn ĐạiLoại sách: Sách chuy..

185,000 VND

Luật bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng Việt Nam - Bản án và bình luận bản án

Ngày phát hành: 20/10/2016Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Hồng ĐứcTác giả: Đỗ Văn ĐạiLoại sách: Sách chuy..

125,000 VND

Luật Nghĩa Vụ Dân Sự Và Bảo Đảm Thực Hiện Nghĩa Vụ Dân Sự Việt Nam - Bản Án Và Bình Luận Bản Án - Tập 1

Nhà xuất bản     Nhà Xuất Bản Chính Trị Quốc GiaKích thước     14.5 x 20.5 cmTác giả     PGS.TS. Đỗ ..

170,000 VND

Luật Nghĩa Vụ Dân Sự Và Bảo Đảm Thực Hiện Nghĩa Vụ Dân Sự Việt Nam - Bản Án Và Bình Luận Bản Án - Tập 2

Nhà xuất bản     Nhà Xuất Bản Chính Trị Quốc GiaKích thước     14.5 x 20.5 cmTác giả     PGS.TS. Đỗ ..

170,000 VND

Sách Luật Thừa Kế Việt Nam Bản Án và Bình Luận Bản Án - Tập 1

Ngày phát hành: 20/10/2016Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Hồng ĐứcTác giả: Đỗ Văn ĐạiLoại sách: Sách chuy..

105,000 VND

Sách Luật Thừa Kế Việt Nam Bản Án và Bình Luận Bản Án - Tập 2

Ngày phát hành: 20/10/2016Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Hồng ĐứcTác giả: Đỗ Văn ĐạiLoại sách: Sách chuy..

115,000 VND