Trung học phổ thông

Trung học phổ thông
Show:
Sort By:

199 đề và bài văn hay 11

Tác giả: Tạ Thanh Sơn - TS. Lê Bảo Châu Số trang: Khổ sách: 16 x 24 cm Biên soạn theo chương trình ..

95,000 VND

199 Đề Và Bài Văn Hay Lớp 10

Tác giả:  Thái Quang Vinh - Trang Minh Tuấn - Đoàn Xuân Linh Số trang: 342 Kích thước: 16 x 24 cm Vi..

76,000 VND

199 Đề Và Bài Văn Hay Lớp 12

Tác giả:  ThS. Phạm Ngọc Thắm - Phạm Thị Hồng Hoa Số trang: 428 Kích thước: 17 x 24 cm 199 Đề Và Bài..

89,000 VND

350 Bài Tập Hoá Học Chọn Lọc Và Nâng Cao Lớp 10

Tác giả: Ngô Ngọc An “350 bài tập Hóa học chọn lọc và nâng cao lớp 10” gồm 350 bài tập hóa học ở cả ..

44,000 VND

9 Chuyên Đề Hình Học - Trung Học Cơ Sở

Tác giả: Vũ Hữu Bình. Số trang: 240 Khổ sách: 17 x 24 cm Cuốn sách chọn lọc những bài toán cơ bản kế..

38,000 VND

9 Chuyên Đề Số Học - Trung Học Cơ Sở

Tác giả: Vũ Hữu Bình. Số trang: 108 Khổ sách: 17 x 24 cm Từ nền toán căn bản này, các bạn có thể nân..

18,000 VND

9 Chuyên Đề Đại Số - Trung Học Cơ Sở

Tác giả: Vũ Hữu Bình. Số trang: 224 Khổ sách: 17 x 24 cm Mục tiêu của cuốn sách là cung cấp cho các ..

35,000 VND

Bác Hồ Và Những Bài Học Về Đạo Đức, Lối Sống Dành Cho Học Sinh Lớp 10

     Thực hiện Công văn số 4634/BGDĐT-CTHSSV ngày 21/9/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sử dụ..

16,000 VND

Bác Hồ Và Những Bài Học Về Đạo Đức, Lối Sống Dành Cho Học Sinh Lớp 11

     Thực hiện Công văn số 4634/BGDĐT-CTHSSV ngày 21/9/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sử dụ..

16,000 VND

Bác Hồ Và Những Bài Học Về Đạo Đức, Lối Sống Dành Cho Học Sinh Lớp 12

     Thực hiện Công văn số 4634/BGDĐT-CTHSSV ngày 21/9/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sử dụ..

16,000 VND

Bài Tập Bổ Trợ - Nâng Cao Tiếng Anh 10

Hưởng ứng Cuộc thi Viết sách bài tập và sách tham khảo dựa theo chương trình mới Tiểu học, Trung học..

38,000 VND

Bài Tập Cơ Bản Và Nâng Cao Hóa Học 11

Tác giả: Đăng Lộc Thọ Số trang: Khổ sách: 17 x 24 cm Được biên soạn trên tinh thần đổi mới phương p..

51,000 VND

Bài Tập Cơ Bản Và Nâng Cao Hóa Học 12

Tác giả: Đặng Lộc Thọ Số trang: 299 Khổ sách: 17 x 24 cm Bài tập cơ bản và nâng cao hóa học 12 được ..

51,000 VND

Bài Tập Nâng Cao Và Một Số Chuyên Đề Giải Tích 12

Bộ sách Bài tập nâng cao và một số chuyên đề Toán từ lớp 6 đến lớp 12 được biên soạn dựa theo sách g..

47,000 VND

Bài Tập Nâng Cao Và Một Số Chuyên Đề Hình Học 10

Bộ sách Bài tập nâng cao và một số chuyên đề Toán từ lớp 6 đến lớp 12 được biên soạn dựa theo sách g..

52,000 VND