Hóa chất

Hóa chất
Show:
Sort By:

Bạc Nitrat Chai 20Gr - Agno3

Bạc nitrat được làm chất khởi đầu trong việc tổng hợp các hợp chất bạc khác, khử trùng, vật liệu cảm..

1,770,000 VND

Bộ Hóa Chất Môn Sinh Học Thpt

Carmin axetic (0,5ml)Carmin (10g)Dầu soi kính hiển vi 25g TBNCồn 90 độ (1L)Cồn 90 độ (5L)Natri hydro..

0 VND

Bộ Hóa Chất Thí Nghiệm Dùng Thi Học Sinh Giỏi Thpt

Dung dịch metyl da cam pH = 4 (0,1%)Dung dịch amoniacDung dịch BromDung dịch Phenolphtalein 0,1%Anil..

0 VND

Bộ Hóa Chất Thực Hành Môn Hóa Lớp 11

Bộ hóa chất thực hành môn Hóa học 11 Aceton (500ml) - (C3H6O) - chai:     1Acid formic (500ml) - (HC..

5,100,000 VND

Bộ Hóa Chất Thực Hành Môn Hóa Lớp 12

Bộ hóa chất thực hành môn Hóa học 12 Amoni cacbonat (200g) - ((NH4)2CO3) - chai:     1Amoni clorua (..

7,260,000 VND

Bộ Hóa Chất Thực Hành Môn Sinh Lớp 10

Bộ hóa chất thực hành môn Hóa học 10 Axit clohydric (500ml) - (HCl) - chai:     1Axit nitric (500ml)..

4,300,000 VND

Bộ Hóa Chất Thực Hành Môn Sinh Lớp 10

Bộ hóa chất thực hành môn Sinh học 10 Natri hydroxid (200g) - (NaOH) - chai:     1Cồn đốt (500ml) - ..

225,000 VND

Bộ Hóa Chất Thực Hành Môn Sinh Lớp 11

Bộ hóa chất thực hành môn Sinh học 11 Aceton (500ml) - (C3H8O) - chai:     1Amoni đihidro photphat  ..

1,500,000 VND

Bộ Hóa Chất Thực Hành Môn Sinh Lớp 7

Bộ hóa chất thực hành môn Sinh học lớp 7 - Bộ hóa chất Sinh học 7 DD Iod (1ml)Carmin axetic (0,5ml)C..

669,000 VND

Cồn Đốt 90 Độ (5 Lít)

Cồn y tế hay còn gọi là cồn ethanol, có công thức là C2H6O hoặc C2H5OH. Cồn 90 độ rất thích hợp để t..

340,000 VND

Phospho Đỏ 500G/Chai

Photpho đỏ là một dạng thù hình quan trọng của photpho, có cấu trúc polyme nên khó nóng chảy và khó ..

1,078,000 VND