Đặt một câu hỏi

Thư Tình Thời Hoa Lửa

Thấm thoắt thế là đã 7 năm kể từ khi cuốn sách đầu tiên của Liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc Mãi mãi tuổi hai mươi (NXB Thanh niên, 2005) ra mắt bạn đọc và trở thành một hiện tượng trong đời sống văn học và xuất bản ở Việt Nam. Mới đây, tập sách mang tựa đề Thư tì
Thư tình thời hoa lửa


Số ký tự đã nhập: